Guide
Blog
Login

Bán hàng/POS

POS - Tạo hoá đơn bán hàng

Nhập tên Bàn/Khách

Chọn từ danh sách bàn còn trống hoặc nhập một tên bàn khác ngoài danh sách.

v2-bán-hàng-pos-chọn-số-bàn-hoặc-tên-khách

Nhập sản phẩm

Chọn sản phẩm từ menu hoặc tìm tên sản phẩm.

v2-bán-hàng-pos-thêm-sản-phẩm

Nhập thông tin khác

Nhập thông tin giảm giá, phụ thu, thanh toán trước theo % hoặc số tiền cụ thể.

Nhập thông tin khách hàng thân thiết.

Nhập ghi chú (địa chỉ giao hàng, lưu ý,...).

Nhập tag bán hàng và thông tin phân khúc khách hàng.

v2-bán-hàng-pos-thêm-thông-tin-khác

In hoá đơn và thanh toán

Click vào "Hoá đơn" để in hoá đơn giấy hoặc chia sẻ hoá đơn điện tử - eBill cho khách hàng.

Nhập phương thức thanh toán sau đó click vào "Kết thúc".

v2-bán-hàng-pos-hoá-đơn-bán-và-phương-thức-thanh-toán

Tuỳ chỉnh

Chia sẻ hoá đơn điện tử hoặc In hoá đơn giấy

Bật "eBill" nếu bạn muốn chia sẻ hóa đơn điện tử - eBill (qua QR code, ứng dụng gửi tin nhắn) thay vì in hóa đơn giấy cho khách hàng.

v2-vi-sale-pos-settings-bill

Thuế và Phí dịch vụ

Thêm thuế và phí (nếu có).

v2-vi-sale-pos-settings-tax-service-charge