Bán hàng/POS

posonline-feature-pos-bán-hàng

POS bán hàng (Point of Sale) là gì?

POS - Điểm bán hàng hoặc điểm mua hàng là thời gian và địa điểm hoàn thành giao dịch bán lẻ. Tại thời điểm bán, người bán tính toán số tiền khách hàng cần phải thanh toán, có thể chuẩn bị hóa đơn cho khách hàng và cho biết các tùy chọn để khách hàng thanh toán.

-by wikipedia

Hệ thống POS là gì?

Hệ thống POS thường bao gồm: phần mềm POS, máy tính hoặc máy tính tiền chuyên dụng, máy chấp nhận thanh toán thẻ, máy in hoá đơn...

POS Online là gì?

POS Online là sản phẩm phần mềm trực tuyến không chỉ cung cấp tính năng để hoàn thành các công việc trên mà còn có thể quản lý kho, khách hàng thân thiết, chấm công và chi phí...

POS Online được biết đến là giải pháp phần mềm không phụ thuộc vào bất kỳ phần cứng nào.