Guide
Blog
Login

Bán hàng/POS

Quản lý Menu trực tuyến/eMenu

Tuỳ chỉnh danh mục

Bạn có thể bật/tắt Menu cũng như tuỳ chỉnh những danh mục sản phẩm nào có thể hiện trên Menu.

v2-vi-sale-covid-menu-setup

Chia sẻ & Quét mã QR

Bạn chỉ cần chia sẻ đường Link hoặc dán mã QR code để khách hàng có thể quét và truy cập vào Menu.

v2-vi-sale-covid-menu-desktop

Khách hàng của bạn cần nhập số điện thoại để có thể nhận được mã xác nhận qua SMS.