Guide
Blog
Login

Bán hàng/POS

POS - Gửi thông tin cho bếp/quầy bar

Đối với quán cafe hoặc nhà hàng, bạn sẽ có nhu cầu gửi thông tin hoá đơn của khách đến quầy pha chế hoặc bếp.

Thêm ghi chú

Nhấn "Bếp/Pha chế" để nhập ghi chú.

v2-bán-hàng-pos-in-hoá-đơn-pha-chế-và-bếp

Cập nhật tình trạng

Bạn có thể xem tình trạng tất cả các hoá đơn đang được xử lý.

Bạn có thể in bill giấy hoặc chat trực tiếp với nhân viên ở quầy pha chế/bếp.

v2-bán-hàng-pos-cập-nhật-tình-trạng-hoá-dơn-bếp-và-pha-chế

Tuỳ chỉnh

Bật/Tắt tính năng này

v2-vi-sale-pos-settings-print-bill-kitchen-bar