Guide
Blog
Login

posonline-feature-đặt-phòng-khách-sạn

Hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn là gì?

Hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn là một nền tảng để quản lý đặt phòng. Nó chủ yếu bao gồm: Lưu trữ và phân phối thông tin liên quan đến khách sạn, thông tin phòng, đặt phòng, thông tin khách, cơ sở lưu trú và tiện nghi.

-theo quora