Guide
Blog
Login

posonline-feature-quản-lý-tồn-kho

Kiểm soát hàng tồn kho là gì?

Kiểm soát hàng tồn kho là việc nắm bắt số lượng hàng hoá bạn đang có tại một thời điểm và cách bạn theo dõi nó.

Nó áp dụng cho mọi mặt hàng mà bạn sử dụng để sản xuất một sản phẩm bán ra hoặc dịch vụ, từ nguyên liệu thô đến hàng hóa thành phẩm. Nó bao gồm hàng hoá ở mọi giai đoạn của quá trình sản xuất, từ mua và giao hàng đến sử dụng và đặt hàng.

Kiểm soát hàng tồn hiệu quả cho phép bạn có số lượng hàng hoá đúng nơi, đúng thời điểm. Nó đảm bảo rằng vốn không bị ràng buộc không cần thiết và bảo vệ việc sản xuất nếu có vấn đề phát sinh với chuỗi cung ứng.

-theo infoentrepreneurs