Guide
Blog
Login

posonline-feature-chấm-công-nhân-viên

Tips

Tạo tên công việc đi kèm với đơn vị tiền công ví dụ như Nhân viên bán hàng (Giờ), Nhân viên bếp (Tháng)...

Mỗi công việc nên cố định 1 mức tiền công.