Dịch vụ Ăn uống | POS - Gửi tin nhắn đặt món đến Bếp/Pha chế

Tại sao bạn cần nâng cấp việc trao đổi thông tin giữa bộ phận phục vụ và bếp/pha chế theo cách mới?

Việc trao đổi thông tin giữa bộ phận phục vụ và bếp/pha chế rất quan trọng đối với hoạt động bán hàng trong nhà hàng/quán cafe, đặc biệt khi khoảng cách giữa bếp/bả và thu ngân rất xa. Bất kỳ sai sót hay thiếu món trong hóa đơn cũng sẽ làm khách hàng không hài lòng. Ngoài ra, làm thế nào để nhanh chóng cập nhập món ăn đã hết cho nhân viên phục vụ cũng như món ăn mới được thêm vào cho bộ phận bếp/pha chế?

Nếu bạn đang đi với việc in hóa đơn giấy cho bếp/pha chế, sẽ làm tiêu tốn cho nhà hàng của bạn cũng như môi trường sống nhiều tiền không cần thiết; vì bạn phải liên tục in hóa đơn bếp/pha chế khi có sự thay đổi bất kỳ. Tuy nhiên, cách truyền thồn này vẫn chưa thuyết phục được sự suôn sẻ của nó đối với hoạt động bán hàng, đặc biệt là khi bạn phụ thuộc quá nhiều phần cứng. Mọi hoạt động sẽ gặp sai sốt khi cơn ác mộng của phần cứng kéo đến, kẹt giấy, máy tính đứng chỉ là một số trường hợp xảy ra không như mong đợi.

Bằng cách tận dụng sự phát triển của các ứng dụng chat (Viber, Skype,...); bạn có thể nâng cấp việc trao đổi thông tin giữa nhân viên phục vụ và bếp/pha chế theo cách mới hiện đại và suôn sẻ hơn. Tất cả đơn hàng hoặc thông tin cập nhập sẽ được chia sẻ qua nhóm chat trong nhà hàng của bạn. Khi sử dụng cách này cùng với eBill, bạn có thể hoàn toàn xóa bỏ sự phụ thuộc vào phần cứng và cải thiện hoạt động bán hàng.

Trao đổi thông tin Hóa đơn bán hàng với Bếp/Pha chế

Tốt nhất bạn nên sử dụng Skype để tạo Nhóm Chat giữa bộ phận phục vụ và bếp/pha chế, vì Skype có các tính năng có thể hỗ trợ việc trao đổi được cập nhập liên tục và nhanh chóng: trích dẫn và thêm biểu tượng cảm xúc cho tin nhắn.

  • Sau khi "Thêm vào hàng chờ" cho hóa đơn mới, cửa sổ "In hóa đơn Bếp/Pha chế" sẽ được mở ra để bạn nhập những ghi chú pha chế/chế biến nếu bạn đã bật lựa chọn "In hóa đơn Pha chế/Bếp nhiều lần và Nhập ghi chú" khi tùy chỉnh cấu hình cho chức năng bán hàng:.
  • Click vào "Copy" để sao chép thông tin chi tiết của đơn hàng và gửi vào Group Chat với Bếp/Pha chế trong Skype.

Trao đổi thông tin với Bếp Pha chế

  • Nhân viên Bếp/pha chế có thể thêm biểu tượng cảm xúc như việc xác nhận đã nhận đơn hàng với nhân viên phục vụ.

Trao đổi thông tin với Bếp Pha chế Skype

  • Nếu có sự thay đổi trong đơn hàng như hết món hoặc không rõ thông tin nào đó, nhân viên bếp/pha chế có thể trích dẫn tin nhắn đơn hàng để gửi cập nhập cho nhân viên phục vụ.

Trao đổi thông tin với Bếp Pha chế Skype 2

  • Nếu có sự thay đổi trong đơn hàng như thêm món mới hoặc thay đổi món hiện tại; sau khi click vào "Lưu" hóa đơn bán hàng vừa cập nhập, click vào "Copy" để sao chép thông tin được cập nhập để chia sẻ trong Group Chat với bộ phận Bếp/pha chế trong Skype.

Trao đổi thông tin với Bếp Pha chế Skype 3

  • Đối với nhứng đơn hàng mang về, bạn có thể đặt tên "Take away" trong ô Khách/bàn, để nhân viên bếp/pha chế có thể nhận biết và chuẩn bị cho việc mang đi.

Trao đổi thông tin với Bếp Pha chế 3

Trao đổi thông tin với Bếp Pha chế Skype 4

  • Sau khi hoàn thành đơn hàng, nhân viên Bếp/pha chế có thể thông báo cho nhân viên phục vụ để mang ra phục vụ khách hàng.

Trao đổi thông tin với Bếp Pha chế Skype 5