Dịch vụ Co-working Space | Tùy chỉnh ban đầu

Để sử dụng POS Online quản lý Co-working spaces, bạn cần tạo các dịch vụ cung cấp: chỗ ngồi, phòng họp, hoặc khu vực sự kiện. Theo dõi hướng dẫn bên dưới để thực hiện.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản được cấp quyền "Sản phẩm bán", "Danh mục phòng" trong chức năng Quản lý mới có thể tạo các dịch vụ.

Bước 1: Tạo Dịch vụ Co-working Space

 • Mở Menu Quản lý, chọn Sản phẩm bán.

 • Tạo Phân loại dịch vụ:

  • Từ trang Sản phẩm bán, chọn "Phân loại".
  • Sau khi click vào "Phân loại", cửa sổ phân loại sẽ được mở ra.
  • Nhập vào tên phân loại.
  • Sau khi hoàn thành, chọn "Thêm" để tạo phân loại mới hoặc "Nhập lại" để xóa dữ liệu vừa nhập hoặc click vào "X" để trở về trang Sản phẩm bán.
  • Lưu ý: bạn nêm thêm số thứ tự trước tên phân loại, việc này sẽ hỗ trợ bạn hiển thị phân loại dịch vụ một cách có thứ tự trong trang eMenu và màn hình bán hàng.

  Tạo Danh mục dịch vụ cho Co-working Space

 • Tạo Dịch vụ:

  • Tên (bắt buộc).

   • Thêm "*" sau tên dịch vụ nếu bán muốn làm nổi bật loại dịch vụ này trong trang eMenu.
   • Lưu ý: bạn nên thêm số thứ tự trước tên dịch vụ, việc này sẽ hỗ trợ bạn hiển thị phân loại dịch vụ một cách có thứ tự trong trang eMenu và màn hình bán hàng.
  • Giá (bắt buộc). Lưu ý: bạn có thể nhập số nguyên hoặc số thập phân tùy thuộc lựa chọn của bạn trong trang tùy chỉnh.

  • Thêm giá khác (không bắt buộc): lựa chọn này không phù hợp với mô hình Co-working space, nên bạn có thể bỏ qua.

  • Phân loại (bắt buộc): chọn phân loại từ danh sách hoặc click vào "Phân loại" để tạo phân loại mới như hướng dẫn bên trên.

  • Hình ảnh dịch vụ (khuyến khích): tải lên hình ảnh của dịch vụ, với ch thước 1201x628 để có hiển thị tốt nhất trên trang eMenu.

  • Mô tả (khuyến khích) (tối da 200 ký tự): cung cấp khách hàng của bạn thông tin chi tiết về dịch vụ của bạn: những ưu đãi đặc biệt...

  Tạo dịch vụ của Co-working Space

  • Sau khi hoàn thành thêm thông tin cho sản phẩm bá, chọn "Thêm" để tạo sản phẩm bán mới, hoặc "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập.

Bước 2: Tùy chỉnh Hóa đơn Bán hàng

 • Mở Menu Quản lý và chọn Tùy chỉnh.

 • Chọn tab Hóa đơn để tùy chỉnh chức năng Hóa đơn.

  • eBill: chọn tính năng này nếu bạn muốn in eBill cho khách hàng.

  • Logo: logo này được sử dụng cho cả hóa đơn dịch vụ và trang eMenu.

   • Đối với hóa đơn giấy: nên chọn kích thước hình vuông và có kích cỡ tối đa là 150 pixel.
   • Đối với eBill: bạn có thể tải lên Logo với bất kì kích thước nào bạn muốn. Lưu ý: nếu bạn muốn khách hàng của bạn chia sẻ eBill trên mạng xã hội, bạn có thể tải lên hình ảnh (để chia sẻ thông tin về Khuyến mãi, Happy Hour, Sự kiện, hoặc thông điệp của địa điểm của bạn) với kích thước 1201x628 pixels.
 • Tên, Địa chỉ, Điện thoại, Website, Wifi pas, Ghi chú.

 • Kéo xuống để xem hình ảnh demo đầy đủ của hóa đơn bán hàng. Sau khi hoàn thành việc cập nhập tùy chỉnh hóa đơn bán hàng, chọn Lưu để lưu những cập nhập hoặc Nhập lại để khôi phục tùy chỉnh trước.

 • Lưu ý: nếu bạn muốn tạo liên kết tới website của bạn ngay trên eBill, sử dụng cấu trúc này để tạo: <a href=" https://www.tripadvisor.com.vn/Restaurants">Review us on Tripadvisor</a>. Bạn có thể thêm nhiều liên kết nếu bạn muốn với cùng cấu trúc như trên, sử dụng "|" để ngăn giữa các link.

Tùy chỉnh Hóa đơn cho Co-working Space

Bước 3: Tùy chỉnh trang eMenu

 • Bạn nên sử dụng tính năng này để khách hàng của bạn có thể quét mã QR để vào trang dịch vụ của bạn:

  • xem thông tin chi tiết các gói dịch vụ Co-working space của bạn cung cấp.
  • nhập những cập nhập cho các sự kiện cộng đồng được tổ chức tại Co-working space của bạn.
 • Mở Menu Quản lý và chọn Tùy chỉnh.

 • Chọn tab eMenu để tùy chỉnh trang eMenu.

 • eMenu: bật lựa chọn này.

 • Thêm các thông tin bên dưới để thiết kế trang eMenu:

  • Phần Branding: phần này sẽ hiển thị tất cả thông tin của quán: tên, logo, địa chỉ, số điện thoại và câu chuyện của quán.

  • Màu sắc: bạn có thể sử dụng những gam màu trong logo của quán.

  • Câu chuyện của chúng tôi: bạn có thể đưa vào câu chuyện về quá trình thành lập hoặc những điểm khác biệt bạn muốn đem đến cho khách hàng.

  • Phần Signature: phần này sẽ hiển thị những sản phẩm bán nổi bật của quán, được đánh dấu "*" ngay sau tên sản phẩm trong danh mục sản phẩm bán.

  • Phần Menu: phần này sẽ hiển thị tất cả dịch vụ cung cấp.

  • Lưu ý: tham khỏa link sau để tìm được màu sắc phù hợp với mã RGB cho trang eMenu của bạn: https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp

  Tạo trang eMenu cho Co-working space

 • In QR code để dán lên Wobbler tại quày lễ tân của Co-working space.

eMenu Tent card tại quầy lễ tân của Co-working Space

eMenu - Phần Thông tin thương hiệu eMenu 2 - Phần Signature eMenu - Phần Sản phẩm