Quản trị | Cập nhập thông tin Quản trị

Trong hệ thống POS Online, tài khoản chính (tài khoản đăng ký với POS Online) có thể kiểm tra và cập nhập Thông tin tài khoản. Hướng dẫn bên dưới sẽ hỗ trợ bạn thực hiện theo từng bước.

Mở "User" Menu và Chọn "Quản Trị"

Lưu ý: chỉ tài khoản Admin có thể tìm thấy tính năng này.

Cập nhập thông tin Tài khoản

Trang Thông tin tài khoản sẽ hiển thị tất cả thông tin liên quan đến tài khoản của bạn:

 • Mô hình kinh doanh: lựa chọn mô hình kinh doanh của bạn theo 1 trong các mô hình sau: F&B (cafe, quán ăn, nhà hàng, take away), Lưu trú (khách sạn, resort, homestay), và Cửa hàng. Lưu ý: chat với POS Online, nếu mô hình kinh doanh của bạn không phải 1 trong các mô hình này.
 • Chuỗi: chọn lựa chọn này nếu bạn có từ 2 chi nhánh.
 • Booking: thông tin này chỉ hiển thị với các tài khoản thuộc mô hình Lưu trú. Lưu ý: nếu mô hình kinh doanh của bạn là Lưu trú nhưng thông tin này không được hiển thị, bạn có thể chat với POS Online để được hỗ trợ thêm.
 • Mã đăng nhập: mặc định khi bạn đăng ký tài khoản, bạn không thể thay đổi mã đăng nhập.
 • Tên cơ sở kinh doanh: bấm vào ô thông tin bên cạnh để cập nhập tên mới.
 • Email: email chính của bạn, POS Online sẽ sử dụng email này để liên lạc với bạn, bấm vào ô thông tin bên cạnh để cập nhập email mới.
 • Tên liên lạc, Số điện thoại: bấm vào ô thông tin bên cạnh để cập nhập thông tin mới.
 • Địa chỉ: địa chỉ của cơ sở kinh doanh của bạn, bấm vào ô thông tin bên cạnh để cập nhập địa chỉ mới.
 • Ngày khởi tạo tài khoản.
 • Ngày hết hạn tài khoản: ngày tài khoản của bạn sẽ hết hạn sử dụng, sau 10 ngày kể từ ngày này tài khoản của bạn sẽ bị khóa nếu không được gia hạn.
 • Sau khi hoàn thành cập nhập thông tin tài khoản, chọn "Lưu" để lưu thông tin mới hoặc "Nhập lại" để lấy lại thông tin trước khi cập nhập.

VI 101 3 All BusinessOwner UpdateBusinessInformation

Chú ý: Xem các bài hướng dẫn tiếp theo để Tạo Tài khoản Chi nhánh và Tạo Tài khoản Nhân viên.