Bán hàng | Báo cáo thống kê Bán hàng

Lưu ý

 • POS Online cung cấp 5 loại Báo cáo thống kê Bán hàng: theo Sản phẩm/Phân loại/Tài khoản/ Khách hàng/Phân khúc khách hàng/Tag.
 • Mỗi loại báo cáo báo cáo có ý nghĩa và ứng dụng với từng hoạt động của quán cafe/nhà hàng của bạn như: chương trình khuyến mãi, quảng cáo hoặc quy trình hoạt động.
 • Thống kê Bán theo Sản phẩm/Phân loại là hiệu quả bán hàng của quán cafe/nhà hàng theo sản phẩm bán/phân loại sản phẩm bán.
 • Thống kê Bán theo Tài khoản là hiệu quả bán hàng của quán cafe/nhà hàng theo tài khoản đăng nhập của nhân viên.
 • Thống kê Bán theo Khách hàng là hiệu quả bán hàng của quán cafe/nhà hàng của quán cafe/nhà hàng theo danh bạ khách hàng đã tạo.
 • Thống kê Bán theo Phân khúc khách hàng là hiệu quả bán hàng của quán cafe/nhà hàng theo thông tin phân khúc khách hàng đã ghi nhận khi bán hàng.
 • Thống kê Bán theo Tag là hiệu quả bán hàng của quán cafe/nhà hàng theo tag bán hàng đã ghi nhận khi bán hàng.
 • Chỉ những tài khoản được phân quyền "Thống kê bán" trong phần "Bán" mới có thể xem Báo cáo thống kê Bán hàng.

Đọc & Phân tích Báo cáo Thống kê Bán

Mở menu "Bán" và Chọn "Thống kê bán", theo dõi hướng dẫn bên dưới để đọc và phân tích từng loại báo cáo.

Bước 1: Chọn Thời gian xem Báo cáo

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang

Chọn "Ngày" nếu bạn muốn xem Thống kê Bán trong một ngày cụ thể. Hệ thống sẽ tự động hiển thị thống kê của ngày hiện tại, click vào lần nữa để lựa chọn một ngày khác bạn muốn xem thống kê.

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang-theo-ngay

Chọn "Tuần" nếu bạn muốn xem Thống kê Bán trong một tuần cụ thể. Hệ thống sẽ tự động hiển thị thống kê của tuần hiện tại, click vào lần nữa để chọn một tuần khác (trong danh sách 12 tuần gần nhất) bạn muốn xem thống kê.

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang-theo-tuan

Chọn "Tháng" nếu bạn muốn xem Thống kê Bán trong một tháng cụ thể. Hệ thống sẽ tự động hiển thị thống kê của tháng hiện tại, click vào lần nữa để chọn một tháng khác (trong danh sách 12 tháng gần nhất) bạn muốn xem thống kê.

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang-theo-thang

Bạn cũng có thể click vào (*) để lựa chọn khoảng ngày và giờ theo tùy chọn bạn muốn xem thống kê.

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang-theo-thoi-gian-bat-ky

Thống kê bán của khoảng thời gian đã chọn sẽ được hiển thị theo bảng và minh họa bằng biểu đồ hình tròn dựa trên % đóng góp theo tổng doanh thu bằng tiền của từng hạng mục.

Bước 2: Đọc & Phân tích Thống kê Bán theo Sản phẩm

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang

Báo cáo này cung cấp hiệu quả doanh thu theo sản phẩm bán.

Với loại báo cáo này, bạn có thể có những thông tin hữu ích về sản phẩm bán để giới thiệu trong menu cho khách hàng:

 • sản phẩm bán chạy (best-selling): bạn nên lựa chọn top các sản phẩm có số lượng bán cao nhất để tư vấn cho khách hàng, làm chủ đề phát triển nội dung truyền thông, nhập thêm hàng hoặc nhập lại sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
 • full set: bạn cũng nên giới thiệu những bộ sản phẩm có số lượng bán cao nhất.

Bạn cũng có thể dựa trên hiệu quả bán hàng của từng sản phẩm bán để chạy các chương trình khuyến mãi nhằm tăng doanh thu hoặc gắn kết với khách hàng:

 • nếu bạn muốn chạy các chương trình khuyến mãi để gắn kết với khách hàng, bạn nên lựa chọn những sản phẩm có doanh thu bán (theo số lượng) cao nhất. Vì đây chính là những sản phẩm yêu thích của khách hàng, vì vậy chương trình khuyến mãi của bạn sẽ hấp dẫn và thu hút khách hàng nhiều hơn thay vì chọn những sản phẩm khách hàng không ưa thích. Với dữ liệu demo này: Giảm 20% khi mua Shirt 3 cho tất cả đơn hàng vào cuối tuần này.
 • nếu bạn muốn quảng bá những sản phẩm đang có doanh số thấp nhưng đem lại lợi nhuận cao trên từng sản phẩm, bạn nên có những khuyến mãi dạng set bằng cách kết hợp với các sản phẩm đang có doanh số theo số lượng cao. Với dữ liệu demo này: Fashion Show tuần này = Phong cách lịch sự của Full Set 2 cho các ngày đi làm và Phong cách thể thao của Shirt 3 cho những ngày cuối tuần, giảm 20$ khi mua cả 2.

Nếu bạn muốn chạy chương trình khuyến mãi để giới thiệu sản phẩm mới, bạn nên chọn khoảng thới gian có doanh thu theo số lượng cao nhất (tức là khoảng thời gian đông khách nhất) để chạy khuyến mãi. Bạn có thể kết hợp với các sản phẩm bán chạy để áp dụng dạng khuyến mãi theo dạng bộ hoặc tặng sản phẩm. Mở bán phiên bản T-Shirt đặc biệt vào cuối tuần này: Mua Shirt 3 và T-Shirt chỉ tính tiền Shirt 3.

Nếu bạn muốn chạy chương trình quảng cáo trên mạng xã hội, bạn nên chọn các sản phẩm bán chạy hoặc những signatures của cửa hàng để phát triển nội dung quảng cáo.

Để tăng tính chính xác cho các phân tích, bạn nên sử dụng dữ liệu của 3 tháng liền kề. Bên cạnh đó, hành vi của khách hàng có thể thay đổi theo các mùa trong năm, vì vậy để xác định chương trình phù hợp cho mùa của năm hiện tại, bạn nên sử dụng dữ liệu của cùng khoảng thời gian vào năm trước.

Bước 3: Đọc & Phân tích Thống kê Bán theo Phân loại Sản phẩm bán

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang-phan-loai-san-pham

Báo cáo này cung cấp hiệu quả doanh thu theo phân loại sản phẩm bán.

Bạn có thể sử dụng báo cáo này để thêm sản phẩm mới vào menu. Để lựa chọn sản phẩm mới phù hợp với cửa hàng, bạn nên dựa trên những phân loại sản phẩm tiềm năng đang có doanh thu theo số lượng và cả giá trị cao. Vỡi dữ liệu demo này: khách hàng của bạn yêu thích các sản phẩm Shirt và Signature, vì vậy bạn nên nhập những sản phẩm thuộc loại này.

Bước 4: Đọc & Phân tích Thống kê Bán theo Tài khoản nhân viên

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang-tai-khoan-nhan-vien

Báo cáo này cung cấp hiệu quả doanh thu theo tài khoản đăng nhập của nhân viên.

Dữ liệu này rất quan trọng cho việc theo dõi hiệu quản hoạt động của từng ca làm việc.

Bạn nên theo dõi dữ liệu này theo từng tháng để sắp xếp lịch làm việc của nhân viên sao cho phù hợp với hoạt động của quán.

Bước 5: Đọc & Phân tích Thống kê Bán theo Khách hàng

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang-khach-hang

Báo cáo này cung cấp hiệu quả doanh thu theo khách hàng (trong danh bạ khách hàng).

Bạn nên sử dụng dữ liệu này để lọc các khách hàng đóng góp doanh số cao nhất, từ đó bạn có thể chạy chương trình đặc biệt dành cho các khách hàng này bên cạnh các chương trình khách hàng thân thiết thông thường của cửa hàng.

Bước 6: Đọc & Phân tích Thống kê Bán theo Phân khúc Khách hàng

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang-phan-khuc-khach-hang

Báo cáo này cung cấp hiệu quả doanh thu theo các phân khúc khách hàng cụ thể.

Dữ liệu này rất quan trọng cho việc xác định tập khách hàng mục tiêu của cửa hàng. Bạn nên thu thập và sử dụng dữ liệu này để hiểu phân khúc khách hàng, để hỗ trợ các chương trình quảng cáo hoặc tiếp thị mạng xã hội.

Bước 7: Đọc & Phân tích Thống kê Bán theo Tag Bán hàng

pos-online-quan-cafe-nha-hang-cua-hang-thong-ke-bao-cao-ban-hang-tag

Báo cáo này cung cấp hiệu quả doanh thu theo các tag bán hàng.

Dữ liệu này cần thiết cho việc theo dõi hiệu quả doanh thu của các chương trình cụ thể của nhà hàng/quán cafe của bạn: Khuyến mãi, Voucher, Happy Hour, Kênh Bán hàng Online, Hoa hồng cho Nhân viên Bán hàng...