Bán hàng | Tạo và chỉnh sửa danh mục Sản phẩm Bán

Để tạo hóa đơn bán hàng, bạn cần tạo danh mục sản phẩm bán trước. Theo dõi hướng dẫn bên dưới để thực hiện.

Lưu ý: Chỉ những tài khoản đăng nhập được cấp quyền "Danh mục sản phẩm bán" trong phần Quản lý mới có thể tạo danh mục sản phẩm bán.

Mở Menu "Quản lý" và Chọn "Danh mục sản phẩm bán"

Bước 1: Tạo Phân loại

 • Từ trang Danh mục sản phẩm bán, click vào "Phân loại".
 • Sau khi click vào Phân loại, cửa sổ Phân loại sẽ được mở.
 • Nhập Tên phân loại.
 • Sau khi hoàn thành, chọn "Thêm" để tạo phân loại mới hoặc "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập hoặc "X" để trở về trang Danh mục sản phẩm bán.

Bước 2: Tạo Sản phẩm bán

Nhập những thông tin bên dưới để tạo sản phẩm bán mới:

 • Tên.
 • Giá. Lưu ý: bạn có thể nhập số nguyên hoặc số thập phân, phụ thuộc vào cài đặt trong trang Tùy chỉnh.
 • Thêm giá khác: lựa chọn này không phù hợp cho mô hình cửa hàng, bạn có thể bỏ qua lựa chọn này.
 • Phân loại (bắt buộc): chọn phân loại của sản phẩm này từ danh sách hoặc click vào "Phân loại" để tạo phân loại mới như Bước 3.
 • Hình ảnh sản phẩm (không bắt buộc): chọn hình ảnh từ thư viện ảnh của bạn hoặc tải hình ảnh mới.
 • Sản phẩm bán trùng với sản phẩm mua (bắt buộc): chọn loại sản phẩm này để hệ thống tự động tạo sản phẩm mua tương ứng và trùng tên với sản phẩm bán này trong danh mục sản phẩm mua. Cụ thể hơn, bạn nhập kho 1 áo thun, bạn sẽ bán ra đúng áo thun này. Các sản phẩm mua này sẽ thuộc Phân loại là Sản phẩm bán trong danh mục sản phẩm mua.

VI 12 4 Retail Sale ProductForSale

 • Combo: loại sản phẩm này dành cho những sản phẩm bao gồm từ 2 sản phẩm bán khác nhau. Lưu ý: bạn cần tạo sản phẩm thuộc Combo trước khi tạo Combo. Để thêm sản phẩm vào combo, click vào Thêm sản phẩm (a). Khi bạn click vào Thêm sản phẩm, cửa sổ combo sẽ được mở:

  • Tìm và chọn sản phẩm của combo: nhập tên của sản phẩm (b) để tìm kiếm hoặc click vào (c) để xem danh mục sản phẩm bán hiện tại.
  • Nhập số lượng (d).
  • Chọn Thêm (e) để lưu thông tin của combo, Nhập lại (f) để xóa thông tin vừa nhập hoặc X (g) để trở về trang Danh mục sản phẩm bán.

VI 12 2 Retail Sale ProductForSale

 • Sau khi hoàn thành việc thêm sản phẩm cho combo, thông tin combo sẽ được hiển thị tại (h).

VI 12 3 Retail Sale ProductForSale

Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin cho sản phẩm mới, chọn "Thêm" để tạo sản phẩm mới hoặc "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập.

Chú ý: Xem tiếp bài hướng dẫn: Tạo và chỉnh sửa danh mục Sản phẩm mua.