Quản trị | Tạo và quản lý Tài khoản Chi nhánh

Với POS Online, từ tài khoản chính, bạn có thể tạo nhiều tài khoản chi nhánh để quản lý riêng biệt từng chi nhánh. Theo dõi hướng dẫn bên dưới để thực hiện.

Mở menu "User" và Chọn "Quản trị"

Lưu ý: chỉ tài khoản Admin mới có thể tìm thấy tính năng này.

Tạo Tài khoản Chi nhánh

Từ trang Quản trị, kéo xuống để xem phần Tài khoản chi nhánh:

VI 102 4 All BusinessOwner CreateBranchAccount

 • Phần này sẽ hiển thị thông tin của tất cả tài khoản chi nhánh: Mã đăng nhập, Tên tài khoản kinh doanh, Ngày khởi tạo.

 • Click vào "Thêm chi nhánh" để tạo tài khoản chi nhánh mới.

 • Sau khi bạn click vào "Thêm chi nhánh"; cửa sổ Thêm chi nhánh sẽ được mở ra, nhập vào các thông tin sau để tạo tài khoản chi nhánh mới:

  • Mã đăng nhập: mã đăng nhập này sẽ được hiển thị trong User menu, và bạn có thể chuyển qua lại giữa cách tài khoản chi nhánh.
  • Tên cơ sở kinh doanh.
  • Sau khi bạn hoàn thành việc nhập thông tin cho tài khoản chi nhánh mới, click vào "Chấp nhận" để tạo tài khoản chi nhánh mới hoặc "Nhập lại" để xóa thông tin vừa nhập.

VI 102 5 All BusinessOwner CreateBranchAccount

Thay đổi và xóa Tài khoản Chi nhánh

 • Chọn tài khoản chi nhánh bạn muốn thay đổi hoặc xóa.
 • Để thay đổi thông tin tài khoản chi nhánh, click vào thông tin bạn muốn thay đổi để nhập vào thông tin mới. Sau khi bạn hoàn thành, click vào "" để lưu thông tin mới thay đổi.

VI 102 4 All BusinessOwner CreateBranchAccount

 • Để xóa tài khoản chi nhánh, click vào "". Cửa sổ xác nhận sẽ được mở ra, chọn "Chấp nhận" để xác nhận việc xóa tài khoản chi nhánh hoặc "Hủy" để hủy việc xóa. Lưu ý: bạn cần lưu trữ dữ liệu của tài khoản chi nhánh bạn muốn xóa trước khi tiến hành xóa. Sau khi bạn đã xác nhận việc xóa tài khoản, bạn không thể phục hồi dữ liệu này.

VI 102 6 All BusinessOwner CreateBranchAccount