Dịch vụ Co-working Space | POS - Bán hàng và Quản lý Flexible & Fixed Desk và Dịch vụ cộng thêm

Dịch vụ Co-working Space

Theo dõi hướng dẫn bên dưới để tạo hóa đơn cho dịch vụ flexible desks,fixed desk và phòng họp và khu vực sự kiện, cũng như quản lý gói đăng ký của thành viên với POS Online.

1. Tạo Hóa đơn bán hàng cho dịch vụ Flexible desks và Fixed desk

 • Tạo hóa đơn bán hàng như bình thường.

Tạo hóa đơn Bán hàng cho Flexible Desk & Fixed Desk

 • Lấy thông tin khách hàng (nếu bạn sử dụng máy tính bảng tại quầy thu ngân, bạn có thể để khách hàng tự nhập thông tin của họ): Tên, Điện thoại, Giới tính, Ngày sinh, Email & Địa chỉ và để lại phần ID và Nhóm cho nhân viên của bạn.

Tạo hóa đơn Bán hàng cho Flexible Desk & Fixed Desk - Nhập thông tin Khách hàng

 • Chọn Nhóm dựa trên gói thành viên khách hàng đã lựa chọn. Và thêm mã khách hàng với cấu trúc sau:

  • F- (flexible)-D hoặc M (Ngày hoặc Tháng dựa trên gói dịch vụ khách hàng đã lựa chọn) - Số điện thoại.
  • điều này sẽ hỗ trợ bạn áp dụng đúng những lợi ích cho khách hàng dựa trên gói dịch vụ của họ.

Tạo hóa đơn Bán hàng cho Flexible Desk & Fixed Desk - Nhập thông tin khách hàng

 • Sau khi tạo thành công khách hàng mới:

  • thêm khách hàng (tìm theo ID, tên hoặc số điện thoại) vào hóa đơn bán hàng hiện tại (a).
  • thêm lợi ích miễn phí, trong trường hợp này, là một đồ uống miễn phí (b).
  • thêm tag bán hàng để quản lý những lợi ích miễn phí trong hóa đơn bán hàng (c).
  • thêm giảm giá với số tiền của lợi ích miễn phí, trong trường hợp này, đồ uống miến phí (d).
  • thêm phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ (e).

Tạo hóa đơn Bán hàng cho Flexible Desk & Fixed Desk - Thêm lợi ích thành viên

Tạo hóa đơn Bán hàng cho Flexible Desk & Fixed Desk - Nhập hình thức thanh toán

 • Click vào "Kết thúc và In hóa đơn" để in eBill và khách hàng scan để lấy bản copy trên điện thoại của họ.

Create Sale Order for Flexible Desk 6

2. Quản lý Gói đăng ký cho dịch vụ Flexible desks và Fixed desk

Với khách hàng đăng ký gói theo tháng hoặc tuần, theo dõi hướng dẫn bên dưới để quản lý đăng ký và những lợi ích miễn phí hằng ngày:

 • Tạo hóa đơn bán hàng cho khách hàng đăng ký gói theo tháng hoặc tuần như các bước trong 1.

Tạo hóa đơn Bán hàng cho Flexible Desk & Fixed Desk

Tạo hóa đơn Bán hàng cho Flexible Desk & Fixed Desk theo tháng hoặc tuần

 • Vào trang Khách hàng, tất cả khách hàng đã được tạo sẽ được hiển thị. Chọn khách hàng với gói dịch vụ theo tháng hoặc tuần bạn muốn cập nhập ngày hết hạn, sau đó click vào TO DO.

Quản lý Thành virn

 • Thêm ngày hết hạn (a), ghi chú (b), sau đó click vào "Thêm" (c) để thêm nhắc nhở khi ngày hết hạn đến.

Quản lý Gói thành viên của dịch vụ Flexible Desk & Fixed Desk theo tháng và tuần - Tạo ngày hết hạn

Quản lý Gói thành viên của dịch vụ Flexible Desk & Fixed Desk theo tháng và tuần

 • Khi ngày hết hạn đến, thông báo sẽ được hiển thị ở trang TODAY, để bạn có thể gửi email để thông báo cho khách hàng.

Nhắc nhở cho việc thanh toán mới của Gói thành viên

 • Để tạo hóa đơn với lợi ích miến phí, theo các bước như 1.

Tạo hóa đơn Bán hàng cho Flexible Desk & Fixed Desk - Thêm lợi ích thành viên

 • Bạn có thể kiểm tra tất cả hóa đơn bán hàng của khách hàng trong trang Khách hàng và Hóa đơn bán.

Kiểm tra Hóa đơn của Thành viên

Kiểm tra Hóa đơn của Thành viên

3. Tạo Hóa đơn bán cho dịch vụ Phòng họp và Khu vực sự kiện

 • Để tạo booking cho Phòng họp, bạn có thể sử dụng tính năng Lịch của Gmail kết hợp với tạo booking chờ trong màn hình Point-of-sale với những lưu ý bên dưới:

  • Tên bàn (a): M2 (tên của phòng họp) - 08 (giờ bắt đầu) - 10 (giờ kết thúc) - Anna (tên khách đặt phòng). Điều này sẽ hỗ trợ bạn sắp xếp các booking chờ theo trật tự.
  • Thêm khách hàng (thành viên) (b) để hỗ trợ bạn thêm những lợi ích của thành viên dựa trên ID của khách hàng.
  • Thêm Sản phẩm bán (phòng họp), số lượng (c) là thời gian kéo dài của booking. Lưu ý: bạn có thể cập nhập số lượng dựa trên cập nhập lịch hoặc thực tế sử dụng.

Tạo Booking chờ cho Phòng họp

 • Để cập nhập lịch mới cho booking chờ, click vào booking chờ bạn muốn thay đổi, và cập nhật tên bàn với giờ bắt đầu và kết thúc mới.

Tạo Hóa đơn chờ cho Phòng họp

 • Để cập nhật nhật thực tế sử dụng và đóng booking chờ, click vào booking bạn muốn thực hiện:

  • cập nhật tên bán với giớ bắt đầu và kết thúc thực tế.
  • số lượng dựa trên thời lượng thực tế của booking.
  • click vào "In hóa đơn" để in hóa đơn và thực hiện thanh toán.

In hóa đơn và Đóng Booking Chờ của Phòng hộ

 • Đối với những booking trong thời gian tương lai, bạn có thể tạo tag bán hàng theo ngày của booking.

Tạo Hóa đơn chờ cho Phòng họp - Thêm Thẻ Bán hàng cho những đặt phòng theo lịch

 • Bạn có thể kiểm tra tất cả bookign chờ của phòng họp trong trang Hóa đơn bán.

Kiểm tra Booking chờ của Phòng họp

 • Để áp dụng khuyến mãi dựa trên lợi ích của thành viên, bạn có thể dựa vào ID của thành viên để biết những lợi ích của họ, và sử dụng tag bán hàng để lưu lại.

Tạo Hóa đơn chờ cho Phòng họp - Thêm Thẻ Bán hàng để lưu thông tin Lợi ích miễn phí của thảnh viên

 • Lưu ý: trước khi áp dụng lợi ích của thành viên trong tháng, bạn có thể kiểm tra trước những lợi ích đã được áp dụng của họ trong trang hóa đơn bán bằng cách tìm tag bán hàng để hiển thị tất cả những hóa đơn bán đã được áp dụng lợi ích.

Kiếm tra các lợi ích về Phòng họp đã được áp dụng của Thành viên