Quản trị | Kiểm tra Thanh toán mới và Lịch sử thanh toán

Trong hệ thống POS Online, tài khoản chính (tài khoản đăng ký với POS Online) có thể kiểm tra Thanh toán mới để gia hạn sử dụng POS Online và các thanh toán cũ. Hướng dẫn bên dưới sẽ hỗ trợ bạn thực hiện theo từng bước.

Mở "User" Menu và Chọn "Quản Trị"

Lưu ý: chỉ tài khoản Admin mới có thể tìm thấy tính năng này.

Kiểm tra Thanh toán mới

Từ trang Quản trị, click vào "Thanh toán mới", để kiểm tra tổng chi phí cho thanh toán mới để gia hạn sử dụng POS Online:

  • Chọn gói thanh toán bạn muốn gia hạn sử dụng POS Online.

  • Tổng chi phí sẽ được hiển thị ngay bên dưới.

  • Chọn hình thức thanh toán hoặc Paypal hoặc Chuyển khoản ngân hàng:

  • Click vào "Paypal Checkout" để tiến hành thanh toán thông qua cổng thanh toán Paypay với 2 cách: thanh toán với tài khoản Paypal hoặc thanh toán trực tiếp với thẻ Debit hoặc Credit của bạn.

  • Chuyển khoản theo thông tin tài khoản được hiện ra.

Kiểm tra thanh toán mới

Kiểm tra Lịch sử thanh toán

Từ trang Quản trị, click vào "Lịch sử thanh toán", để kiểm tra tất cả lịch sử thanh toán:

  • Chọn khoản thời gian có sẵn (Hôm nay |Tuần này|Tháng này) hoặc khoảng thời gian tùy chỉnh bạn muốn hiển thị lịch sử thanh toán.